Tantra

Az érintés varázsa

A tantra szó gyökere a Szanszkrit tan (tágít) szó. A tantrizmus így egy mindent átfogó tudást, illetve a tudás kitágítását jelenti. A tantrizmus a kundalini tanok és a csakrákról szóló tanok eredete.
A hinduizmus tanításai szerint a valóság két pólusú, amelyek energiái harcban és egységben állnak egymással. A tantrizmus a valóság feminin, női aspektusát hangsúlyozva sajátos lelki gyakorlatokon keresztül vezeti el a hívőt a létforgatagtól, azaz a szanszárától való megszabaduláshoz (móksa). A tantra tanítása szerint minden élőlény ezen energia megvalósulása, és a minket körülvevő dolgok ugyanazon tudat termékei, amelyek folyamatosan különböző módokon mutatkoznak meg.

Tantra, masszázs csak 18 éven felülieknek!
Ha elmúltál 18 éves csak akkor kattints a képre!
Stílussal, egymás iránti tisztelettel, szeretettel, odaadással, szenvedéllyel fűszerezve a tantra masszázs több mint szex, valódi testi és lelki kapcsolattá nemesül, maga a tanítás. Jól tudták a bölcsek ezt már több ezer évvel ezelőtt is. Le is írták! Nekünk csak meg kellene tanulni.

A szexualitás nem cél hanem következmény, az érintés művészi szintre emelésének olyan hatása van egy párkapcsolatra, amire nehéz hasonlatot találni. Az egyik írásunkban a következő gondolatot fogalmaztuk meg. Lehet papírtálcáról sült halat enni a strandon és lehet herendi porcelánról a Palotaszálló teraszán sült pisztrángot ebédelni. Mindkettő nagyon finom. A különbség az, hogy a strandon elfogyasztott sült hekkre már másnap sem emlékszünk. A kifilézett pisztráng íze viszont még hónapok múlva is ott lesz a szánkban.

A tantrizmus olyan felismeréstan, amelynek alapja a relatív és abszolút dolgok elválaszthatatlansága. A tantrizmus hangsúlyozza az abszolút és a jelenségbeli valóság azonosságát. A tantrizmus lényege, hogy a gyakorló eggyé váljon a abszolúttal és felismerje a legmagasabb valóságot.

Az a feltételezés, hogy ez a valóság energiatermészetű és a mikro- és makrokozmosz elválaszthatatlanul össze vannak szövődve, a tantrizmus szerint a külső cselekvés, a tett, amit véghezvisz/teljesít/elvégez úgy jelenik meg, mint belső állapotok tükre. Mivel a tantra tanai szerint a szellemet és az anyagot nem lehet teljesen különválasztottnak tekinteni, a hinduizmusban a tantrizmus pozitívan hangsúlyozza az e világi életet és örömöket, segíti az önmegvalósítást.
Bensőséges, kicsit ezoterikus, kicsit spirituális, kicsit misztikus, kicsit minden, amitől egy párkapcsolat elkezd úgy igazán működni. Kölcsönös vonzódás alapon persze enélkül is együtt maradnak párok rövidebb-hosszabb ideig. Azután, észrevétlenül elromlik valami amit nagyon nehéz újjáépíteni. Mindent meg lehet tanulni, ezt is, azoktól a tanítóktól érdemes, akik ismerik az emberi test és a lélek harmóniáját, az érintés hatalmát! Lehet a tao és a tantra világa nélkül élni! De minek?

„ A TANTRA évezredes hagyományai szerint, az univerzum a férfi és női elvek kozmikus egyesüléséből jött létre, amely az emberi létezés szintjein a szerelemen keresztül fejeződik ki. Mindez önnön szexualitásunk kifinomult és átlényegítő dimenzióinak felfedezésére egy közvetlen jelzés, vagy hívás. Akik behatóan tanulmányozzák a Tantrát, azok számára nyilvánvaló a szexuális erő fontossága, amely lényünk alapenergiája, az élet mozgatója ezen a bolygón, ugyanakkor a szellemi élet fejlődésének hatalmas mozgató ereje.” (Adina Stoian)

A nyugati civilizáció nyilvánvaló módon hanyatlóban van. Túlzott módon a patriarchális értékekre helyezi a hangsúlyt, az úgynevezett „maszkulin” emberi értékrendre, amely főleg a ráción és az intellektuson alapszik. A női értékek, mint például az intuíció, receptivitás, az élet megélése, a természet rejtélyeinek érzékelése teljesen tudatosan mellőzött témák ebben a társadalomban.

Nyugaton a spiritualitást gyakran az élet megtagadásaként értelmezik, ami főként a szexuális élet megtagadását jelenti. Ebből a szempontból a TANTRA azt adja, amit én a „bölcs megoldásnak” hiszek, vagyis a polarizáció és az egyesülés szempontjai szerint a női értékek tudatos újraértékelődését.

Minden harmonikus nő, képességeinek teljes tudatában- egy nagyon erős kozmikus közvetítő, aki kiváló megérzései révén képes a Legvégső Valóság megtapasztalására. Legtöbbször anélkül, hogy akár sejtené azt, olyan szexuális erőt hordoz magában, amely a transzmutáció révén teljességgel szublimálható, és az így újrateremtett energiáinak jótékony irányításával egyre közelebb érzi magát a Teremtőhöz.

A definíció szerint a TANTRA JÓGA, arra törekszik, hogy ezeket az igazságokat gyakorlatba ültesse. A tantrikus beavatottak ismerik a szexuális erő óriási jelentőségét, amely lényünk alapvető ereje, és a bolygón fellelhető élet hajtóereje. A tantrikusok megsejtették, hogy ez az erő milyen nagy szerepet játszik a szellemi beteljesedés felgyorsulásának folyamatában.

A TANTRA révén megtapasztalható a dogmamentes spiritualitás, amely nem helyezkedik szembe semmiféle vallással, merthogy ő maga, nem vallás. A TANTRA egy más szemléletet kínál, amely lényegében azonos a vallásos szemléletekkel: vagyis a Tantrikus szerelemi tapasztalat révén az emberi lény teljesen más szempontú és minőségű szexualitást él meg, az úgynevezett „szexuális szabadsággal” ellentétben nem a romlottságot jelenti, amely csak a pszicho-fiziológiai vulgaritásra korlátozódik, és amelynek egyetlen célja, hogy az ember viszonylag jól érezze magát a testiségben, és legyen egy kielégítő szexuális élete.

A végtelen fele törekedve, a TANTRA egyre erőteljesebben a „ transzcendens” megtapasztalására késztet bennünket. Ilyenkor a két ember között végtelenül mély kapcsolódás jöhet létre. A párkapcsolat egységét megalapozva a tantrikus párok megtanulják átnemesíteni a hétköznapi tudatállapotok alacsonyrendű síkjait.

Ahhoz, hogy egy magasabb tudatszintre juthassunk, íme, egy viszonylag könnyen elvégezhető gyakorlat, vagyis a másik tudatával való telepatikus összeolvadás, amely első látásra, rejtélyesnek tűnik. Ez nem más, mint egész egyszerűen az aszkéták többsége által óhajtott mély meditációs állapot, amely a megszokott szexualitás révén, vagyis a letöltődéses ejakuláció révén a belső energiákra való erőteljes mély összpontosítás nélkül nem valósítható meg, ezért ezen a szinten ennek jelentős hatásai nincsenek.
A tantrikus szexualitásban a szublimáció hatásainak köszönhetően, lényünk jótékony energiái rendkívüli módon felerősödnek, ami a gyakorlót a hétköznapi tudatállapotokon való túllépéséig juttatja, ugyanakkor finomítja, eleválja annak belső rezgéseit. A tantrikus szerelmi megélésben a szexualitás önmagában nem cél, hanem saját értékkel rendelkező eszköz. A felügyelt és szublimált energiák közvetítése révén villámgyorsan megjelenhet a megszokott tudatsíkról való továbblépés a „boldog” transzcendens irányába.


1 megjegyzés:

Lakner Ferenc írta...

Nagyon érdekes téma :-)